Prohibitory list of survey numbers under section 22(A)

Select Village
 
Mylavaram Mandal
 
1.Chinna venturla 2.Bestavemula venkatapuram 3.Bestavemula
4.Kallutla 5.Kayyavari kambala dinne 6.Navabpeta
7.Chinnakomerla 8.Dugganapalle 9.Talamanchipatnam
10.Madhavapuram 11.Golla uppalapadu 12.Gollapalle
13.Vaddirala 14.Dhannavada 15.Murapandi
16.Nakkavanipalle 17.Dodiyam 18.Kona anantapuramu
19.Ramachandraya palle 20.Ponnampalle 21.Torrivemula
22.Dommara nandyala 23.Veparala 24.Mylavaram
25.Khadarabadu 26.Lingapuram 27.Malamedha kambala dinne
28.Nelanutala